1. Ana Sayfa
  2. Felsefe

Ahlak Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

Ahlak Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?
ahlak felsefesi nedir
0

Ahlak Felsefesi, insanın toplumsal bir varlık olması kabulünden hareketle ortaya çıkmıştır. İnsanın ahlak ile yaşayan ve ahlaki değerlerle var olan bir varlık olduğu düşüncesini dikkate almak gerekir.

Bu düşünceden yola çıkan ahlak felsefesinin daha kaliteli bir yaşam sağladığını ifade edebiliriz. Ancak ahlak ile alakalı üzerinde anlaşılmış bir doğru ya da gerçeklik yoktur. Bu da insanlık tarihi boyunca ahlaki olanın ne olduğu üzerindeki tartışmaları gündeme getirmiştir.

Ahlak ve yaşam arasındaki bağı kusursuz bir şekilde oluşturma amacı da güder. Bu anlamda ahlak felsefesinin uzun yıllardır insan yaşamında varlığından söz edilebilir. Ancak bu kavramın gerçek manada başarı ve kaliteli bir yaşama kapı aralamasının ancak ahlak ve felsefeyi doğru ele almakla mümkün olacağını vurgulamak gerekir.

Ahlak Felsefesinin Ortaya Çıkışı​

Felsefi bir bakış açısı olarak ahlakı da içine alan bu anlayışın doğuşu Antik Yunan’a dayanmaktadır. Herakleitos tarafından ahlak ve felsefe üzerine değerlendirmeler gerçekleşmiştir. Ancak bu felsefe ve düşünce yapısının tam anlamıyla yerleşmesi ancak Jean Jacques Rousseau dönemine kadar uzanır. İnsanın bir arada yaşaması konusunda toplumsal bir sözleşmeye ihtiyaç olduğu anlayışı vardır.

Toplumu bir arada tutmak ve huzurlu bir yaşam ortaya çıkarmak adına mutlaka bir ahlak yasası gerekir. Ahlak yasasının olmadığı bir toplumda karmaşa ortaya çıkacağından her anlamda olumsuzluk gözlemlenecektir. Düzeni sağlayacak ve yozlaşmanın önüne geçmeyi tetikleyecek ahlak yasasıdır. Bu nedenle de ahlak yasası toplum için en önemli konulardan bir tanesi olacaktır.

Ahlak Felsefesi ile Alakalı Temel Kavramlar​

Ahlak felsefesi, insan yaşamında düzen ortaya çıkarmak açısından en önemli kavramlardan bir tanesidir. Bu nedenle de ahlaki düzeni sağlamak dolayısıyla da toplumsal düzeni sağlamak adına ahlak felsefesinin çok iyi anlaşılması şarttır. Tam da bu noktada ahlak felsefesine dair temel kavramları ele almak gerekir.

Ahlak Felsefesine Göre İyi​

İyi kavramı göreceli bir kavram olup nasıl ve kim tarafından değerlendirildiğine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle de ahlaki çerçevede bir iyi aranıyorsa kesinlik ortaya koymak mümkün olmaz. Çoğu düşünür iyi tanımını yaparken toplumdan uzaklaşmayı kabul etse de iyiyi elde etmek için bir arada olma da değerlidir diyen filozoflar vardır.

Ahlak Felsefesine Göre Kötü​

Ahlak felsefesinin en önemli kavramlarından bir tanesi de kötüdür. Dünyada kötülüğü yayan ve insan yaşamında yer etmesine neden olan pek çok unsur vardır. Bunların birincisi hiç şüphesiz şeytandır. Şeytan bir metafor olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kötülüğe işaret eden durumları açgözlülük, şehvet, yalancılık ve ikiyüzlü olma hali olarak değerlendirmek muhtemeldir.

Ahlak Felsefesine Göre Vicdan​

İnsanı ve toplumu iyiye sevk eden konulardan bir tanesi de vicdandır. İnsanın muhakeme etme ve iyi – güzel olanı elde etme anlayışı olarak da kabul gören vicdanla alakalı çıkarımlar yapmak yeterlidir.

Ahlak Felsefesine Göre İrade​

Ahlak felsefesine göre irade kavramının insanı bir şeyler yapmaya sevk eden anlayış olarak kabul edildiğini ifade edebiliriz. İnsanın iradi bir varlık olması bu kapsamda iradenin ne denli değerli olduğunu ortaya çıkarır.

Ahlak Felsefesi Temsilcileri​

Ahlak ve felsefe anlayışlarını bir araya getirerek daha sistematik bir düşünce ortaya çıkaran düşünürler aşağıdakilerdir.

  • Farabi
  • Sokrates
  • Platon
  • Kafka
  • İbn-i Arabi

Yorum Yap